Dlaczego mój pojazd nie przeszedł badania w SKP? Co zrobić aby uzyskać przegląd?

Dlaczego mój pojazd nie przeszedł badania w SKP?

Jeżeli wskutek badania w SKP nie uzyskałeś pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, to oznacza, że Twój samochód nie może być dopuszczony do ruchu drogowego ze względu na zły stan techniczny. Dowiedz się, jakich możesz się spodziewać konsekwencji wykrycia usterki przez diagnostę oraz co musisz zrobić, by pozytywnie przejść przegląd techniczny.

W jakich przypadkach pojazd nie przechodzi badań technicznych?
Według przepisów można wyróżnić dwie sytuacje, w których pojazd nie przechodzi badania w SKP.

 1. Gdy diagnosta wykryje tzw. usterki istotne, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 2. Gdy diagnosta wykryje usterki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub środowiska naturalnego.

Podczas badania mogą zostać wykryte również usterki drobne – one jednak nie wpływają na wynik badania.

Sposób klasyfikacji usterki narzuca rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w specjalnej tabeli określone są wytyczne dotyczące oceny usterek i wynika z nich, że niektóre można zakwalifikować zarówno jako usterki istotne, jak i usterki stwarzające zagrożenie. Ostateczna ocena należy więc do osoby przeprowadzającej badanie techniczne pojazdu.

Co może być usterką istotną i jakie są konsekwencje jej wykrycia?

 • Usterką istotną może być na przykład:
  brak numeru VIN lub numeru nadwozia,
 • nadmierne zużycie lub luz w układzie hamulcowym,
 • brak lub niedziałanie świateł drogowych lub mijania,
 • nieszczelność układu wydechowego.

Lista możliwych usterek istotnych jest bardzo długa. Wykrycie choćby jednej z nich skutkuje tym, że właściciel pojazdu otrzymuje 14-dniowy termin na jej usunięcie. Nie otrzymuje więc pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, ale może wyjechać pojazdem na ulicę. Po usunięciu usterki w wyznaczonym terminie powinien ponownie stawić się na kolejne badanie techniczne, które będzie dotyczyło wyłącznie sprawdzenia, czy usterka została usunięta. Jeśli tak, do dowodu rejestracyjnego zostaje wbita pieczątka potwierdzająca dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.

Co może być usterką stwarzającą zagrożenie i jakie są konsekwencje jej wykrycia?

Usterki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska naturalnego oznaczają, że pojazd nie powinien być dopuszczony do ruchu. Takim pojazdem nie można więc wyjechać na drogę ze Stacji Kontroli Pojazdów – dowód rejestracyjny jest zatrzymany przez pracownika SKP i przesłany do wydziału komunikacji. Właściciel może zabrać pojazd wyłącznie na lawecie lub na holu. Po usunięciu usterki w warsztacie musi ponownie stawić się w SKP w celu potwierdzenia, że pojazd może być dopuszczony do ruchu.

Usterką, która skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, może być np.:

 • brak bębna lub tarczy hamulcowej,
 • brak śrub mocujących koła lub ich niedokręcenie,
 • zagrożenie pożarowe z powodu wycieku paliwa,
 • emisja toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego.

Powtórny przegląd najlepiej wykonać w tej samej Stacji Kontroli Pojazdów, ponieważ tylko wtedy pobrana zostanie opłata cząstkowa za sprawdzenie usunięcia usterki. Wizyta w innej SKP niestety będzie się wiązała z koniecznością uiszczenia pełnej opłaty, jak za ogólne badanie techniczne.

SKP Mokotów Media