Przegląd techniczny pojazdów – aktualne wymogi prawne

Przegląd techniczny pojazdów - aktualne wymogi prawne

W ostatnim czasie do kierowców docierało wiele informacji na temat planowanych zmian w zakresie obowiązkowego badania technicznego pojazdów. Część z tych zmian rzeczywiście została już wprowadzona, pozostałe będą natomiast wdrażane w kolejnych latach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymogi prawne, jakie aktualnie obowiązują właścicieli pojazdów pod względem obligatoryjnych przeglądów technicznych.

Terminy badań technicznych

Terminy badań technicznych nie zmieniły się. Dlatego nadal właściciele nowych aut muszą się stawić na pierwsze badanie przed upływem 3 lat od rejestracji pojazdu, następnie po 2 latach, a dopiero potem każdego roku.

Miejsce badań

Według najnowszych przepisów wciąż możemy sobie wybrać dowolną Stację Kontroli Pojazdów, ponieważ nie ma w tym zakresie rejonizacji. Jedynie o czym powinniśmy pamiętać, to żeby dana stacja miała uprawnienia do przeprowadzenia wszystkich wymaganych badań w naszym pojeździe.

Płatność za badanie techniczne z góry

Pod tym względem przepisy zmieniły się – teraz za obowiązkowe badanie techniczne należy zapłacić z góry. Nie ma tu znaczenia, czy wynik badania jest pozytywny, czy nie. Cena badania jest określona w przepisach, więc nie ma mowy, by stacje pobierały jakieś dodatkowe opłaty. W przypadku samochodów osobowych cena za okresowy przegląd obowiązkowy wynosi 99 zł.

Informacja o usterkach trafi do CEPiK

Zgodnie z przepisami badanie techniczne pojazdu może skutkować wykryciem 3 rodzajów usterek: drobnych, istotnych oraz stwarzających zagrożenie. Dwie ostatnie kategorie usterek skutkują brakiem pieczątki potwierdzającej pozytywne przejście przeglądu. Informacja o usterkach oraz o negatywnym wyniku badania trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a więc będzie widoczna także dla innych Stacji Kontroli Pojazdów.

Skutki wykrycia usterki

W przypadku wykrycia drobnej usterki właściciel pojazdu otrzymuje pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym potwierdzającą pozytywny wynik badania technicznego, jednak jest pouczony o konieczności jej usunięcia. W przypadku usterki istotnej diagnosta nie ma prawa wbić pieczątki, lecz wyznaczyć właścicielowi pojazdu 14-dniowy termin na jej usunięcie. Potwierdzić to muszą dodatkowe badania techniczne – dopiero ich pozytywny wynik pozwala zaświadczyć o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Wykrycie usterki stwarzającej zagrożenie skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i brakiem możliwości wyjechania z SKP na kołach.

Bardziej szczegółowe i dłuższe badania

Po zmianie przepisów badanie techniczne pojazdów wygląda nieco inaczej niż dotychczas, ponieważ określone zostały wymogi co do zakresu badań, a nawet czasu, jaki powinien być poświęcony na ich wykonanie (około 30 minut). Dzięki temu stan techniczny pojazdu jest rzeczywiście dokładnie sprawdzany, a wbicie pieczątki w dowodzie rejestracyjnym nie jest jedynie czystą formalnością.

SKP Mokotów Media